Szakértők a festékek és bevonatok terén

Dejmark - Adatkezelési szabályzat

Ügyfél terület

"Amennyiben Önnek van színmintája, vagy ismeri a kódot, kérjük gépelje be a mezőbe, hogy a keresett színt megtekinthesse."
Színárnyalat keresése kód alapján.

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT / ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

D-Mark Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: H-1097 Budapest, IX. ker. Gyáli út 27-29, Magyarország

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-072793

adószám: 10510153-2-43

 

I.            BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a vásárlók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és azért, hogy az adatok biztonságát garantálja, megtesz minden biztonsági, technikai és szervezési intézkedést.

I.1.         A www.eshop.d-mark.hu honlapon Ön a Tikkurila termékcsalád egy vagy több tagját, vagy a D-Mark Kft. által forgalmazott más terméket vásárolja meg, hírlevél szolgáltatásunkra iratkozik fel vagy csak egyszerűen a D-Mark Kft. honlapjának és aloldalainak látogatója. Az ezen tevékenységek során személyes adatai rögzítésre, kezelésre és feldolgozásra kerül(het)nek. A jelen Adatvédelmi Szabályzat azt mutatja be Önnek, hogy a személyes adatainak kezelése, feldolgozása és esetleges továbbítása a D-Mark Kft-nél miként történik.


I.2.         A termékvásárlás során az elektronikus megrendelésekor a szállítás teljesítése érdekében a legszükségesebb személyes adatainak megadására kérjük.


I.3.         A termékvásárlás során, illetve attól függetlenül is lehetősége van, hogy - az I.2. pontban meghatározott személyes adatainak megadásával - a D-MARK Kft. hírlevél szolgáltatására regisztráljon.


I.4.         A I.2. pontban meghatározott személyes adatait a D-MARK Kft. a megrendelés teljesítése érdekében, és kizárólag ebben a körben, mint ügyfelének adatait kezelheti.


I.5.         A D-Mark Kft. a webhelyeit alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A D-Mark Kft. rendszere a fogyasztók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a fogyasztók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.


I.6.         A D-Mark Kft. elkötelezett a személyes adatok védelme, különösen a fogyasztók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása iránt. A D-Mark Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


I.7.         Az Ön felelőssége, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatban részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. Ön a termékvásárlás során megrendeléssel, illetve a hírlevél szolgáltatásra történő feliratkozásával kijelenti, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a termékvásárlásról távollevők közötti szerződés formájában történő vásárlás mellett, illetve regisztrált elektronikus hírlevél szolgáltatásunkra, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.


II.          AZ ADATKEZELÉS

II.1.        A D-Mark Kft. ügyfeleinek és partnereinek személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe; személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Adatkezelési Szabályzatban írtak szerint ad át.


II.2.        Amennyiben Ön a termékvásárlás során bankkártyás, fizetési módot választ, banki adatai a D-MARK Kft. birtokába nem kerülnek, ezek a fizetési események a fizetési szolgáltatón keresztül kerülnek lebonyolításra. A fizetési szolgáltatók az Ön személyes adatait saját adatkezelési szabályaik alapján kezelik.


II.3.        Amennyiben Ön termékvásárlás esetén a D-MARK Kft. által üzemeltetett Webshop-ban nem regisztrál felhasználói fiókot, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, a WEB-es felületen esetleg már szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyek a VII.2. pontban rögzített időtartamban kerülnek megőrzésre – követően a fogyasztó személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.


II.4.        A D-MARK Kft. a weboldalainak meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén.


A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, a rendszerteljesítmény, a használhatóság és hasonló hasznos információk nyújtásában, továbbá esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a termékvásárlásra szolgáló elektronikus felület (a „Webshop”) teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Webshop nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát még inkább felhasználó-baráttá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie-k fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webshop korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

A cookie-k használatához a fogyasztó hozzájárulása külön nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a fogyasztó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a Szolgáltatónak feltétlenül szüksége van, ez utóbbi esetben a cookie használatát a fogyasztó kifejezett kezdeményezésére történő használatnak kell tekinteni.

 

II.5.        A Webshop látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A weboldal webjelzőket (ún. web beacon) tartalmaz, melyek „pixel tag” néven is ismertek. A webjelző egy gyakran átlátszó, általában 1 x 1 pixelnél nagyobb, egy website-on vagy a website-ot felkereső, vagy e-mailt küldő felhasználó online viselkedésének nyomon követésére használt emailben elhelyezett grafikus kép. A webjelzőket harmadik személy – a website-on a Google Analytics – technológiái használják, a website felhasználói tevékenységének nyomon követésére. Ez lehetővé teszi annak azonosítását, hogy mely számítógép, hol és honnan (ország/város szintjén) keresett fel egy bizonyos website-ot. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak.

A nyomkövető pixelek, illetve cookie-k segítségével kinyert információ anonim és nem kerül összekapcsolásra személyes adattal. Az elemzéshez szükséges információkat Amerikában illetve felhő szolgáltatásban található szervereken tárolják.

 

A Google adatvédelmi elveiről bővebb információt a http://www.google.hu/policies/privacy/ads/ oldalon találhat.

 

III.         AZ ADATTOVÁBBÍTÁS

III.1.       Amennyiben Ön a D-MARK Kft. weboldalain, elektronikus levelezési címét használva vagy telefonos megrendelés formájában a D-MARK Kft-től terméket vásárolt, az így távolevők között létrejött szerződés teljesítéséhez, a termék kiszállításához – mivel a társaság saját fuvarozási kapacitással nem rendelkezik – a D-MARK Kft. fuvarozót vesz igénybe.


III.2.       A mindenkori fuvarozó (a „Futár”) adatait és kapcsolattartási pontjait a D-MARK Kft. internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei (az „Általános Szerződési Feltételek”) megnevezésű dokumentum tartalmazza.


III.3.       A termék kiszállításához a Futár részére a D-MARK Kft. az Ön következő személyes adatait adja át, illetve továbbítja:

 1. név;
 2. kézbesítési cím;
 3. vezetések és/vagy mobil telefonszám;
 4. elektronikus levelezési cím.

 

III.4.       Az adattovábbítás és adatkezelés célja a fogyasztói megrendelés teljesítése, a Termékek kézbesítése, a tranzakciók visszaigazolása és a csalások megelőzése. A III.3. pontban írt személyes adatok Futár részére történő átadást, továbbítást az Ön kezdeményezésére és hozzájárulásával történtnek kell tekinteni, mint a Webshopban történő vásárlás szerves és el nem különíthető részét.

 

III.5.           A Futár az Ön adatait kizárólag a megrendelése teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben és időtartamban jogosult kezelni.


IV.         AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

IV.1.      Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.


IV.2.      A D-MARK Kft. különleges adatnak minősülő személyes adatot (faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel.


IV.3.      Termékvásárlás esetén a vásárlással kapcsolatos bizonylatokon szereplő személyes adatait az adózási és számviteli törvényi kötelezettségünk teljesítése érdekében az ügylettel összefüggésben készült bizonylatok tartalmi elemeként kezeljük.

 

V.           AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, KEZELT ADATOK

V.1.        A D-MARK Kft. a személyes adatait – az Ön személyes hozzájárulásától függően - egyrészt a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgáláshoz, számlázáshoz, másrészt üzleti kommunikáció (direkt marketing üzenetek) céljából kezeli.

V.2.        Az Ön termékvásárlása során a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

 1. név (vezeték- és keresztnév)
 2. szállítási cím;
 3. elektronikus levelezési cím;
 4. vezetékes és/vagy mobil telefonszám.

A D-MARK Kft. felhívja a figyelmét, hogy a termékvásárlással kapcsolatos (távollevők közötti) szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és cím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
V.3.        A D-MARK Kft. üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok rendelkezésre megadását is kéri. Ezen személyes adatok megadása önkéntes, és a termékvásárlásnak nem feltétele. Az adatok megadásával Ön ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a D-MARK Kft. saját üzleti tevékenységével kapcsolatosan, az Ön részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A D-MARK Kft. ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld. Ezek a személyes adatok a következők:

 1. vezetéknév, keresztnév illetve cégnév;
 2. kézbesítési (szállítási) cím;
 3. elektronikus levelezési cím;
 4. vezetékes és/vagy telefonszám.
 5. számlázási cím

A Szolgáltató felhívja a Fogyasztó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, melynek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

A D-MARK Kft. a közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben Ön személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a D-MARK Kft. a fogyasztó részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld, az adatkezelést 8 napon belül - adatainak törlésével – megszünteti.


V.4.        A D-MARK Kft. a V.2. és V.3. pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat, az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése.  (maximum 30 nap)


V.5.        A D-MARK Kft. a termékvásárlással összefüggésben működtetett Webshop technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve.

A szolgáltatások során keletkező naplóállományokban (logfile-ok) a szolgáltatást végző szerverek a látogatók által küldött kérésekről olyan adatokat rögzítenek, mint a kérést küldő számítógép dinamikus IP-címe, a használt böngésző típusa, a kérés ideje, a kért oldal címe stb. Az ilyen információk személyes azonosítására nem alkalmasak. Ezeket az adatokat trendelemzésekhez, oldalstatisztikák készítéséhez, a szolgáltatások adminisztrálásához és elemzéséhez használjuk fel.


V.6.        A D-MARK Kft. a személyes adataik kezeléséhez történt hozzájárulásukat visszavont személyekről egy ún. tilalmi listát vezet, amelyben azon érintettek név-, lakcím- és elektronikus elérhetőségének adatait rögzíti, akik megtiltották, illetve - a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére - nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kézbesítésére felhasználják vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését vagy a központi nyilvántartásban adataik letiltásával éltek.


VI.         AZ ADATKEZELÉS HELYE

VI.1.      Az adatkezelés a www.eshop.D-Mark.hu honlapon történik, ahol a megrendelését megteszi, illetve a D-MARK Kft. székhelyén levő szerver(ek)en. Ezért az Internet jellegét tekintve a D-MARK Kft. azért nem tud felelősséget vállalni, hogy az adatok a legrövidebb úton kerülnek a szerveren található adatbázisba.


VII.        AZ ADATKEZELÉS TARTAMA

VII.1.     A személyes adatait a D-MARK Kft. addig kezeli, amíg a közvetlen üzletszerző tevékenységhez adott hozzájárulását nem vonja vissza.


VII.2.     A termékvásárlás esetén a D-MARK kft. a mindenkor hatályos adó, számviteli és egyéb törvényi előírásokban meghatározott tartamban kezeli az Ön személyes adatait, kötelező adatkezelés esetében adattörlési kérésétől függetlenül is. Termékvásárlás esetén a számviteli törvény 169. §. értelmében a bizonylatokat, így az azon szereplő személyes adatokat is, a D-MARK Kft. 8 (nyolc) évig köteles megőrizni.


VII.3.     Ön a közvetlen üzletszerzés céljára adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a D-MARK Kft. jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározott ügyfélkapcsolati pontjainak bármelyikén.


VII.4.     A D-MARK Kft. a személyes adatok megfelelő kezelésének hitelt érdemlő bizonyíthatósága érdekében írásosos nyilatkozatot fogad el. Az Ön D-MARK Kft. rendszerében már rögzített elektronikus címéről küldött elektronikus levelét ebben a körben az írásos nyilatkozatának tekintjük.


VII.5.     Ezt a kérelmét Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő.


VIII.      ADATKEZELŐ

VIII.1.    Adatkezelő a D-MARK Kft., amely az adatok kezelésének célját önállóan meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja.


VIII.2.    A D-MARK Kft. adatfeldolgozót a hírlevelek kiküldéséhez nem vesz igénybe.


VIII.3.    A D-MARK kft. személyes adatot harmadik személy részére – ide nem értve a Webshopban történő vásárlás esetén megrendelés teljesítéséhez igénybe vett Fuvarozót (részletesen lásd az Adatkezelési Szabályzat III. fejezetében) – nem ad át, hacsak ehhez az adatalany előzetes hozzájárulását nem adja meg, vagy jogszabály ezt kötelezővé nem teszi a számára.


VIII.3.    Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:

D-MARK Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: H-1109 Budapest, IX. ker. Gyáli út 27-29., Magyarország

telefonszám: [+36 1 348 3040]

elektronikus levelezési cím: [eshop.hu@D-Markgroup.com]

nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám: 01-09-072793

adószám: 10510153-2-43

adatkezelési azonosító: [NAIH-66289/2013.]

 

VIII.4.    Amennyiben D-MARK Kft. az általa kezelt személyes adatokat adatfeldolgozás céljára adja át, teszi hozzáférhetővé vagy megismerhetővé harmadik személy részére, erről az előfizetőket tájékoztatja. Ebben az esetben a D-MARK Kft. gondoskodik arról, hogy az átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a D-MARK kft-vel azonos titoktartási kötelezettség terhelje.

 

VIII.5.    A D-MARK kft. minden alkalmazottja köteles megismerni és tiszteletben tartani a közvetlen üzletszerzési célú reklámok kézbesítéséhez hozzájárulást adott ügyfelek magánélete bizalmasságához és személyes adataik védelméhez fűződő jogait, és betartani az e tárgyú rendelkezéseket tartalmazó hatályos jogszabályi és belső vállalati előírásokat, utasításokat.

 

IX.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI

IX.1.      Ön bármikor kérheti a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, azok törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a Webshop-ban a regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató – jelen Adatkezelési Szabályzatban megjelölt - kapcsolattartási pontjain kérheti.


IX.2.      A D-MARK Kft. a személyes adatát

IX.2.1.   törli, ha kezelése jogellenes, a látogató kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte,


IX.2.2.   zárolja, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta;


IX.2.3.   helyesbíti vagy kiegészíti, ha az a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll;


IX.2.4.   megjelöli, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.


IX.3.      Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha (i) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy (iii) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.


IX.4.      Amennyiben az Ön által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget, adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az Ön személyes adatait kérésére törli.


IX.5.      A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérelmeit, megkereséseit Ön ingyenesen, minden díjfizetési kötelezettség nélkül terjesztheti elő. A személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be, egyébként a tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított.


IX.6.      A D-MARK Kft. a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon, tiltakozás esetén 15 (tizenöt) napon belül megválaszolja.


X.           AZ ADATBIZTONSÁG

X.1.        A D-MARK Kft. az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.


X.2.        A személyes adatokhoz, a személyes adatokat kezelő informatikai rendszerekhez, illetve szolgáltatásokhoz történő hozzáférést a hozzáférési jogosultságuk szükségszerű igényei szerint kell szabályozni és ellenőrizni.
A személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságokat a D-MARK Kft. ügyvezetése határozza meg annak függvényében, hogy a felhasználónak milyen mértékű hozzáférésre van szüksége munkavégzéséhez.


X.3.        A jelszavakat védetten kell tárolni.


X.4.        A rendszerhez való hozzáféréseket a D-MARK Kft. az utólagos ellenőrizhetőség céljából dokumentálja. Személyes adatokhoz való hozzáférés tényét legalább olyan részletességgel dokumentálja (naplózza, logolja), hogy utólagosan ellenőrizhető legyen, hogy mely rendszerfelhasználó, milyen személyes adathoz, mikor fért hozzá.


X.5.        A hozzáférési jogosultsági rendszert a D-MARK Kft. folyamatosan karban tartja. Ha bármely rendszerfelhasználó munka- vagy feladatköre megváltozik, akkor a D-MARK Kft. haladéktalanul gondoskodik a hozzáférési jogosultságok módosításáról (a kizárólag a régi pozíciójához tartozó hozzáférési jogosultságait haladéktalanul meg kell szüntetni, és az új pozícióhoz szükséges új hozzáférési jogosultságokat létre kell hozni).


X.6.        A személyes adatok adathordózóra történő mentése, ide nem értve a biztonsági mentést, illetve az adott közvetlen üzletszerzési célú megkeresések kiküldéséhez szükséges adatbázis előállítását, tilos.


X.7.        A személyes adatokat tartalmazó adatbázist a Szolgáltató legalább hetente egy alkalommal menti. Egy-egy biztonsági mentést legfeljebb 4 (négy) hétig lehet tárolni, ezt követően az adathordozót a következő biztonsági mentés adataival felül kell írni. A biztonsági mentéseket a Szolgáltató védett helyen tárolja, az adatbázistól térben elkülönült helyen.


X.8.        Az adatbázisba történő adatbevitelt minden esetben vírusellenőrzésnek kell megelőznie.


X.9.      A személyes adatokat kezelő tervező- és fejlesztő rendszereket és annak támogatói környezeteit az „éles” adatokkal üzemelő rendszerektől elkülönített módon kell kialakítani. A fejlesztő rendszerek csak indokolt esetben tartalmazhatnak valós személyes adatokat, ez esetben ugyanolyan védelmi intézkedések vonatkoznak rájuk, mint az üzembe állított rendszerekre.


XI.         HOZZÁJÁRULÁS ADATKEZELÉSHEZ

XI.1.      A Tikkurila termékcsaládba tartozó termékek megrendelése során Ön önkéntesen hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy a jelen tájékoztatóban írt feltételek mellett Önnek a D-MARK kft. ún. hírleveleket küldjön.


XI.2.      A hírlevelek fogadásához a hozzájárulását a termék megrendelésekor, illetve a honlap erre kialakított felületén található ún. „tick box” bejelölésével adhatja meg. A termék megrendelésének nem feltétele a hírlevél küldésre való feliratkozás. Pusztán a termékvásárlás alapján létrejött ügyfélkapcsolat a hírlevelek fogadásához való hozzájárulását nem teszik megadottá.


XI.3.      Amennyiben a hírlevél szolgáltatásunkra regisztrál, ez az Ön saját döntése. Olyan törvényi előírás, amely társaságunkat az Ön személyes adatainak hírlevelek küldése céljából történő kezelésére feljogosítani vagy erre Önt kötelezné, nincsen.

 

XI.4.      A személyes adatait önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük, kivéve termékvásárlás esetén az V.2. pontban írt személyes adatokat, amelyekkel kapcsolatosan törvényi megőrzési kötelezettségünk van az adó- és számviteli jogszabályokban írt bizonylatok megőrzése és esetleges adóellenőrzések céljára.

Cookie

A webhely az Ön által megadott adatok mellett automatikus adatgyűjtő eszközökkel (cookie-kal) adatokat gyűjthet.

A „cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, amikor meglátogatja a webhelyet, információt kér vagy szab testre, illetve ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

A weboldalon használt kereső- és Flash cookie-k segítenek beazonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik, növelik az online élményt azáltal, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső, sem a cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

Amennyiben elfogadja a cookie-kat a webhelyünkön, akkor hozzáférést biztosíthat a böngészési szokásaival kapcsolatos információkhoz, amelyeket felhasználhatunk a felhasználói élmény testre szabására. Az egy munkamenet során érvényes cookie-k csak a böngésző bezárásáig maradnak a számítógépen. Az állandó cookie-k a törlésükig vagy lejáratukig a számítógépen maradnak. A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket.


XII.        JOGORVOSLAT

XII.1.     A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
URL: http://naih.hu


XII.2.     Ön a személyes adataival kapcsolatos jogainak D-MARK Kft. általi megsértése miatti igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.


IX.         SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYI HÁTTÉR:


IX.1.      Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 1992. évi LXIII. törvény (az „Infotv.”)


IX.2.      A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a „Nytv.”)


IX.3.      A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (a „Dmtv.”);


IX.4.      az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (az „Ekertv.”)


IX.5.      a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a „Postatv.”);


IX.6.      A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grtv.”);


IX.7.      a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (az „Sztv.”);


IX.8.      a postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet;

Egyetértek A weboldalunkon cookie-kat használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. További információt a sütik használatával kapcsolatosan, a "további információ" gombra kattintva olvashat. További infomáció